Szukaj

Kompleksowa likwidacja szkód wodnych

Kompleksowa 
likwidacja
szkód wodnych

Wypompowanie wody

Pierwszym etapem w likwidacji szkody wodnej, po ustaniu jej przyczyny, jest usunięcie zalegającej wody. Używamy do tego wysoko wydajnych pomp, a w dalszej kolejności profesjonalncyh odkurzaczy przemysłowych.

Opróżnienie pomieszczeń

W dalszej koleności demontujemy i wynosimy z pomieszczeń wyposażenie oraz zabudowę, które uległy degradacji wskutek zalania. 
Odpady są następnie wywożone przez nas na składowisko.

Osuszenie budynku

Po opróżnieniu pomieszczeń przychodzi czas na kompleksowe osuszenie pomieszczeń. W przypadku zalania posadzek lub ścian warstwowych, stosujemy specjalistyczne zestawy osuszające.

Odgrzybienie ścian

Celem zapobieżenia rozwojowi groźnych dla życia grzybów budowlanych, wykonujemy oprysk ścian specjalistycznymi środkami neutralizującymi marki Remmers.

Sprzątanie pomieszczeń

Jednym z końcowych etapów jest finalne sprzątanie zalanych pomieszczeń. Na życzenie wnosimy meble i montujemy nowe elementy wyposażenia.

Dezynfekcja budynku

Ostatnim etapem prac jest finalna dezynfekcja pomieszczeń tak, aby mieć 100% pewność iż oddane Klientom pomieszczenia są czyste i bezpieczne do dalszego użytkowania.
Kontakt
SIGEL Sp. z o.o. 
Osiedle Wandy 16 lok. 5 
31-906 Kraków 

Dział handlowy 

+48 533 263 880 
biuro@sigel.com.pl 


Utrzymanie obiektów 

+48 531 830 638
obiekty@sigel.com.pl

Formularz kontaktowy