Szukaj

Sprzątanie budynkówSprzątanie budynków

Sprzątanie klatek schodowych 
i korytarzy


Zamiatanie oraz mycie schodów i podłóg. Mycie parapetów, balustrad, lamperii, gablot, skrzynek pocztowych, lamp, omiatanie z pajęczyn

Sprzątanie pomieszczeń biurowych


Zamiatanie, odkurzanie i mycie 
podłóg i drzwi, odkurzanie mebli 
oraz urządzeń biurowych, 
opróżnianie koszy na śmieci.

Sprzątanie toalet 
i pomieszczeń socjalnych


Mycie i dezynfekcja podłóg, ścian, umywalek i toalet. Uzupełnianie 
środków myjących, papieru oraz 
środków zapachowych.

Mycie okien i przeszkleń wewnątrz budynku 


Mycie drzwi wejściowych, wewnętrznych przeszkleń budynku, szklanych balustrad czy okien na klatkach schodowych.

Sprzątanie i mycie garaży podziemnych


Bieżące zamiatanie i czyszczenie garaży podziemnych. Okresowe czyszczenie i doczyszczanie mechaniczne posadzek.

Sprzątanie piwnic 
i wiat śmietniowych


Utrzymywanie porządku we wiatach 
i pomieszczeniach śmietnikowych, wraz 
z ich okresową dezynfekcją. 

Sprzątanie i mycie wind wraz 
z czyszczeniem prowadnic


Zamiatanie i mycie wind, czyszczenie prowadnic, okresowe sprzątanie 
i doczyszczanie powierzchni wind.

Sprzątanie pomieszczeń po remontach i awariach


Sprzątanie pomieszczeń zanieczyszczonych wskutek remontów oraz awarii instalacji.

Dezynfekcja powierzchni stykowych w budynku


Regularna lub okresowa dezynfekcja budynku - w szczególności powierzchni stykowych.
Kontakt
SIGEL Sp. z o.o. 
Osiedle Wandy 16 lok. 5 
31-906 Kraków 
Dział handlowy 

biuro@sigel.com.pl 
Utrzymanie obiektów 

obiekty@sigel.com.pl

Formularz kontaktowy

Oferta według rodzaju obsługiwanych obiektów:

 • sprzątanie budynków wielorodzinnych Kraków
 • sprzątanie osiedli Kraków
 • sprzątanie biur Kraków
 • sprzątanie magazynów Kraków
 • sprzątanie hal produkcyjnych Kraków
 • sprzątanie centrów logistycznych Kraków
 • sprzątanie sklepów Kraków
 • sprzątanie punktów usługowych Kraków
 • sprzątanie punktów gastronomicznych Kraków
 • sprzątanie hoteli i pensjonatów Kraków
 • sprzątanie urzędów Kraków
 • sprzątanie muzeów Kraków
 • sprzątanie obiektów użyteczności publicznej Kraków
 • utrzymanie terenów zewnętrznych Kraków
 • czyszczenie parkingów wokół obiektów Kraków
 • czyszczenie dróg dojazdowch i podjazdów Kraków
 • sprzątanie chodników wokół obiektów Kraków
 • odśnieżanie dróg i chodników Kraków
 • sprzątanie placu budowy Kraków
 • sprzątanie domów weselnych Kraków
 • sprzątanie terenów imprez masowych Kraków
 • sprzątanie terenów poprzemysłowych Kraków
 • sprzątanie trawników, skwerów, parków Kraków
 • pielęgnacja trawników, skwerów, parków Kraków
 • zakładanie trawników, skwerów, parków Kraków
 • utrzymanie zieleni wokół biur i zakładów Kraków
 • utrzymanie nieużytków deweloperskich Kraków
 • sprzątanie działek pod budowę Kraków
Oferta według rodzaju wykonywanych usług:

 • zamiatanie podłóg Kraków
 • mycie podłóg Kraków
 • mycie maszynowe podłóg Kraków
 • czyszczenie lamperii Kraków
 • mycie drzwi Kraków
 • mycie przeszkleń Kraków
 • mycie okien Kraków
 • mycie parapetów Kraków
 • mycie cokołów Kraków
 • sprzątanie wind Kraków
 • mycie wind Kraków
 • czyszczenie mat wejściowych Kraków
 • mycie balustrad, poręczy Kraków
 • mycie gablot i skrzynek pocztowych Kraków
 • mycie kaloryferów Kraków
 • omiatanie pajęczyn Kraków
 • dezynfekcja powierzchni i budynków Kraków
 • roznoszenie korespondencji Kraków
 • odczyty liczników Kraków
 • deratyzacja Kraków
 • opróżnianie koszy na śmieci Kraków
 • wywóz gabarytów Kraków
 • sprzątanie wiat śmietnikowych Kraków
 • dezynfekcja wiat śmietnikowych Kraków
 • sprzątanie parkingów podziemnych Kraków
 • mycie parkingów podziemnych Kraków
 • zamiatanie chodników i parkingów Kraków
 • sprzątanie dróg dojazdowych i podjazdów Kraków


 • sprzątanie trawników i terenów zielonych Kraków
 • koszenie trawników Kraków
 • cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów Kraków
 • wycinka drzew pielęgnacja trawników Kraków
 • zakładanie trawników, klombów Kraków
 • sadzenie drzew i krzewów Kraków 
 • zimowe zabezpieczenie roślin Kraków 
 • rekultywacja terenów Kraków 
 • koszenie nieużytków Kraków
 • usuwanie śniegu, błota i lodu z chodników Kraków
 • odśnieżanie dróg, parkingów i podjazdów Kraków
 • udrażanianie kratek ściekowych Kraków
 • sprzątanie po sezonie zimowym Kraków
 • sprzątanie pomieszczeń po remontach Kraków
 • sprzątanie przed oddaniem do użytku Kraków
 • sprzątanie placu budowy Kraków
 • sprzątanie po powodzi, pożarze, zalaniu Kraków
 • sprzątanie po imprezach i koncertach Kraków
 • sprzątanie trenów poprzemysłowych Kraków
 • mycie dachów Kraków
 • mycie paneli fotowoltaicznych Kraków
 • czyszczenie grafitti Kraków
 • wywóz odpadów nietypowych Kraków
 • porządkowanie działek budowlanych Kraków
 • zarządzanie nieruchomościami Kraków
 • utrzymanie techniczne budynków Kraków
 • usługi portierskie Kraków
 • osuszanie i odgrzybianie budynków Kraków